• Травень 3, 2016

МК з професій електротехнічного напрямку

9uokhnbb

Електрогазозварник

Спосіб нагріваня металу полумʹям горючої газової суміші відомий з кінця ХІХ ст. Газове зварювання використовують при ремонті литих виробів із чавуна і кольорових металів, при сантехнічних роботах, різанні, наплавленні, при паяні, зварюванні металів.
Характер роботи: Електрогазозварник виконує роботи по з’єднанню елементів металоконструкцій, трубопроводів, деталей машин і механізмів, ремонтні роботи використовуючи при цьому різноманітне обладнання для зварювання. Працює зварювальник як в приміщенні так і на відкритому просторі, при відповідних допусках може виконувати роботи на великій висоті, в шахтах та під водою.
Умови роботи: завжди працює в спецодязі використовуючи засоби індивідуального захисту для обличчя і інших ділянок тіла.
Індивідуально – психологічні особливості: працівник повинен володіти доброю зоровою пам’яттю, просторовою уявою і технічним мисленням, креативним підходом до роботи.
Медичні обмеження: не дозволяеться працювати людям зі слабким зором, захворюваннями дихальних органів, серцево-судинними та нервовими розладами.
Перспективи завжди це шановані високо оплачувані спеціалісти в яких завжди існує можливість для карьерного і особистого росту, як на підприємстві так і поза ним.
Освітня підготовка: можливість для подальшого навчання у вищих навчальних закладах області та держави.555555555

Електрозварник

Зварювання є одним із основних технологічних процесів виготовлення та ремонту виробів у різних  галузях промисловості , будівництва й транспорту. Без зварювання неможливе виробництво автомобілів, кораблів, літаків, мостів, турбін.

Характер роботи: Електрозварник виконує  роботи по з’єднанню елементів метало-конструкцій, трубопроводів, деталей машин і механізмів, ремонтні роботи  використо-вуючи при цьому різноманітне обладнання  для зварювання. Працює зварювальник як в приміщенні так і на відкритому просторі,при відповідних допусках може працювати на великій висоті, в шахтах та під водою.

Умови роботи: Завжди працює в  спеціальному робочому одязі використовуючи засоби індивідуального захисту для обличчя і інших ділянок тіла.

Індивідуально – психологічні особливості: працівник повинен володіти доброю зоровою пам’яттю, просторовою уявою і технічним мисленням, креативним підходом.

Медичні обмеження Професія має свої медичні обмеження: не дозволяеться працювати людям зі слабким зором, захворюваннями дихальних органів, серцево-судинними та нервовими розладами.

Перспективи немає такої організації чи установи де не працює зварювальник.  Завжди це шановані високо оплачувані спеціалісти в яких завжди існує можливість для карьерного й особистого росту.

Освітня підготовка можливість для поодальшого навчання у ВНЗ.

Муляр

З муляра практично починається будинок він виконує роботи, що пов’язані з муруванням стін, перегородок, кутів, простінків і стовпів з різних видів цегли, а також природного та декоративного каменю. Виконує бутове та бутобетоне мурування.tM-ryyhIRTf3PO0 (1)

Характер роботи: завжди працює в  спеціальному робочому одязі викорис-товуючи засоби індивідуального захисту .

Умови роботи:  працює як в приміщенні так і на відкритому просторі, на висоті, в різних складних умовах.

 Ринок праці: муляр може знайти роботу в сфері будівництва.

Медичні обмеження: не дозволяеться працювати людям зі слабким зором, захворюваннями дихальних органів, сердцево-судинними та нервовими розладами.

Індивідуально – психологічні особливості: професія має підвищені вимоги до фізичного стану працівника: його сили , витривалості, гостроти зору, слуху, вмінню бути сконцентрованим. Також працівник повинен володіти доброю зоровою пам’яттю, просторовою уявою і технічним мисленням вміти читати креслення.

Перспективи: кар’єрний зріст, можливість працювати в різних будівельних установах або створення власного підприємства.

Освітня підготовка; можливе подальше навчання в вищих навчальних закладах (Кіровоградський національний технічний університет, Харківська академія будівництва та архітектури та інші).

Монтажник санітарно-технічних систем

Професія сантехніка, як і будівельника дуже давня. І зараз професія монтажника санітарно-технічних систем і устаткування дуже потрібна і важлива. Без працівників цієї професії неможливо створити умови для комфортної праці та життя людей.4

Характер роботи: монтажники виконують всі роботи пов’язані з прокладанням трубопроводів, встановлення сантехнічних приладів та їх підключення. Всі роботи пов’язані з улаштування тепловодо-постачання, газопостачання, каналізації та вентиляції виконує монтажник санітарно технічних систем.

Умови роботи: робота з електро-інструментом,  роботи проводяться як в приміщенні, так і зовні.

Індивідуально – психологічні особливості: бажаючий навчатися і працювати по цій професії повинен мати просторове уявлення, творче мислення, терплячість, добру пам’ять.

Медичні обмеження: до роботи не допускаются люди зі слабким зором, захворюваннями дихальних органів, сердцево-судинними та нервовими розладами, захворюваннями опорно- рухового аппарату, шкіри.

 Освітня підготовка можливість для подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Перспективи: у працівників цієї професії  завжди багато замовлень на роботу як в робочій так і вільний час, а відповідно і високій заробіток.