• Травень 3, 2016

МК гуманітарного циклу

Голова комісії гуманітарного циклу Комащенко Тетяна Валеріївна

Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від викладача новаторських ідей, передових підходів у викладанні предмета. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в навчальному закладі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога.

Методична комісія суспільно – гуманітарної підготовки в

2016-2017 навчальному році працює над проблемою

«Використання  ІКТ навчання при вивченні предметів суспільно-гуманітарної підготовки як засіб формування комунікативних здібностей учнів»

З метою реалізації даної проблеми всі викладачі комісії  працюють над удосконаленням науково-теоретичних основ інноваційних технологій та методів навчання. Ефективність навчально-виховного процесу забезпечується через впровадження нових інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання.

Основним завданням викладачі вважають зростання фахової майстерності та педагогічної компетенції, що дає можливість досягнути якості навчально-виховного процесу та впровадження передового педагогічного досвіду. Відкриті уроки, виховні заходи, виступи на засіданнях методичної комісії дають змогу реалізувати в повній мірі виконання індивідуальних проблем.

Презентація методичної комісії

ааасммм
Методична комісія гуманітарного циклу в 2015-2016 навчальному році працює над проблемою «Творче використання продуктивних технологій у процесі викладання гуманітарних дисциплін – запорука результативності навчального процесу». З метою реалізації даної проблеми всі викладачі комісії гуманітарного циклу працюють над удосконаленням науково-теоретичних основ інноваційних технологій та методів навчання. Ефективність навчально-виховного процесу забезпечується через впровадження нових інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання.
Основним завданням викладачі вважають зростання фахової майстерності та педагогічної компетенції, що дає можливість досягнути якості навчально-виховного процесу та впровадження передового педагогічного досвіду. Відкриті уроки, виховні заходи, виступи на засіданнях методичної комісії дають змогу реалізувати в повній мірі виконання індивідуальних проблем.

Впровадження продуктивних технологій у процесі викладання  дисциплін суспільно – гуманітарної підготовки

11

Засідання методичної комісії суспільногуманітарної підготовки 

 

«Реалізація змістових ліній при вивченні літератури»

 

 

12

Презентація до уроку на тему: Шумить жито, співа, заохочує жить

13